Misija

Kroz kvalitetan rad sa decom koji podrazumeva pripremu deteta za ulazak u sport i sportske aktivnosti, pedagošku pripremu deteta za rad u timu čiji deo čini, kroz program priprema i rada na treninzima, naša misija je da članovi kluba budu ne samo dobri sportisti, ne samo dobri fudbaleri već i dobri ljudi.

Vizija

Klub je počeo da živi kao ideja profesora Bolesnikova i vrlo brzo se razvio u jednu od vodećih institucija ovog tipa u Vojvodini. Pored toga što se dobar glas o kvalitetnom radu brzo pročuo, investicija koja je pratila razvoj kluba je omogućavala da članovi kluba, naša deca, imaju na raspolaganju najsavremenije kapacitete za “učenje” fudbalske igre i stalno napredovanje. Naš klub, danas, ima sopstvene sadržaje na kojima sprovodi trenazni proces koji su u rangu vodećih evropskih klubova. U takvim uslovima, svako naše dete, ima veliku šansu da se prepozna kao deo tima i pokaže svo svoje znanje, stečeno radom na treninzima.