Наш Клуб је недавно постао први спортски колектив који је добио лиценцу међународно признатог NTC система учења. Овај систем учења је специјализовани програм намењен родитељима, васпитачима, наставницима и деци у вртићима и школама и настао је као резултат дугогодишњих истраживања у области развоја креативног учења и размишљања. У креирању програма учествовао је међународни тим струњака (Италија, Чешка, Сингапур, САД, Србија) из неколико области (неурофизиологија, педагогија, психологија, педијатрија, дефектологија), а NTC систем учења се тренутно примењује у 14 земаља Европе уз подршку министарстава образовања (Србија, Словенија, Чешка, Црна Гора), УНИЦЕФ-а (Босна и Херцеговина) и образовних институција (Хрватска, Македонија, Норвешка, Италија, Румунија, Мађарска, Бугарска, Норвешка, Швајцарска). У још неколико држава програм је у фази пилот пројекта (Немачка, Пољска, Аустрија).

Када је реч о нашој земљи, програм NTC система учења акредитован је одлуком Завода за унапређење васпитања и образовања Министарства просвете Републике Србије. Предшколски део програма спроводи се у вртићима у Београду, Новом Саду, Панчеву, Бачкој Паланци, Шапцу, Нишу, Крагујевцу, Кикинди, Богатићу, Бачкој Тополи и Старој Пазови, док се школски део програма реализује у школама у Београду, Новом Саду, Ваљеву, Бачкој Паланци, Шапцу, Крагујевцу, Нишу, Суботици, Вајској, Врбасу, Панчеву, Госпођинцима, Неготину и Футогу.

Аутор програма је др Ранко Рајовић, лекар специјалиста интерне медицине, који се дуги низ година бавио инстраживањима у области неруофизиологије и неуроендокринологије. Др Рајовић је оснивач Менсе Србије, члан комитета Mensa International за даровиту децу, сарадник УНИЦЕФ-а за рану едукацију, гостујући предавач на факултетима у неколико држава.

NTC систем учења подиже ниво интелектуалних способности код све деце која учествују у програму; спречава поремећај концентрације и пажње у школској периоду; развија координацију покрета и моторике; развија брзину размишљања, повезивања и закључивања (функционално знање). Сва деца имају користи од програма, а посебно је користан за детекцију даровите деце и подстицање развоја даровитости.

Лиценце могу да имају вртићи и школе које примењују NTC систем учења, али само ако су у редовном контакту са стручним тимом. На тај начин омогућено је да се програм примењује на високом нивоу.  Процедура за добијање лиценце, коју је наш Клуб у потпуности испунио, подразумева завршен семинар, примену програма у пракси најмање месец дана, анализу примене програма и добијање лиценце.